Menu
返回
Eng              

Whatsapp: 6999 9932

X
关闭

澳洲

城市:悉尼
單位面積:3,000 平方尺
戶主職業:本地連鎖超級市場企業行政總裁
 
靚靚屋產品具備歐美傢俱的質素,而價錢遠比歐美傢俱相宜,因此一直廣受歡迎。近年並成功開拓海外市場,靚靚屋先後多次為俄羅斯、美國、澳洲及英國等國家的客人訂造傢俱。靚靚屋現已建立海外事務部門,有專人專責處理海外訂單的事宜。我們非常樂意為來自世界各地的客人服務。

Whatsapp: 6999 9932